Мин.сел.хоз.
Новость 11 мая
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

БС/ЕАЭБ  техникалык регламенттерин ишке ашыруу жөнүндө Ысык-Көл жана Нарын облустарында семинар өткөрүлдү

Техникалык регламенттердин практикалык ишке ашуусу – бүгүнкү күндө эң маанилүү маселе жана ишкерлерге техникалык регламент тууралуу жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү бул Министирликтин бирден бир милдети.
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлиги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын аймагында  БС/ЕАЭБ  техникалык регламенттерин ишке ашыруу жөнүндө”  2018-жылдын 27 – мартындагы № 16-1195 протоколдук тапшырмасын  жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 12 – майындагы отурумунун №5/II-IV “ТС/ЕАЭБ  техникалык регламенттерин ишке ашыруу жөнүндө”  протоколунун  IV маселесин аткаруу максатында семинарды Ысык-Көл жана Нарын облустарынын ишкерлерине өткөрдү.
Учурда  бул багытта ишкерлерге жана жарандарга түшүндүрүү  иштерин Министирлик башка Мамлекеттик органдар менен бирге  жана улуттук мыйзамдардын негизинде иш жүргүзүлүдө.
ХАСПП системасын киргизүү зарылдыгы,  ошондой эле ЕАЭБ техникалык регламенттери тууралуу  бизнес – коомчулуктун арасында маалымат – түшүндүрүү иштери жүргүзүү максатында 2018-жылдын 20-апрелинде Ош шаарында семинар болуп өткөн.
Ошондой эле  аталган семинар 2018-жылдын 27-апрелинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлигинин имаратында  Талас жана Чүй облустарынын ишкерлер коомчулугуна да  өткөрүлдү.

 

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, во исполнение протокольного поручения Первого  заместителя Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики М.К. Мукамбетова от 27.03.2018 г. № 16-1195, относительно «О реализации технических регламентов ТС/ЕАЭС на территории Кыргызской Республики и об исполнении IV вопроса «О ходе реализации технических регламентов ТС/ЕАЭС» Протокола заседания Правительства Кыргызской Республики от 12 мая 2017 года №5/II-IV» проводит разъяснительную работу среди населения и бизнес-сообществ о необходимости внедрения системы ХАССП, а так же информационно- разъяснительную работу среди бизнес-сообществ по техническим  регламентам ЕАЭС для   Нарынской и Ыссык-Кульской областей.

            На разъяснение технических регламентов  ЕАЭС и о необходимости внедрения системы ХАСПП среди  населения и бизнес-сообществ  в доступном языке является одним  из обязательств Министерства 

Министерством разрабатываются  отсылочные нормы на национальное законодательство, содержащихся в технических регламентах ЕАЭС.
Проведена информационно- разъяснительная работа среди бизнес-сообществ по техническим  регламентам ЕАЭС  для южного региона страны (Ошская, Жалал-Абадская, Баткенская обл.) в городе Ош 20 апреля.
Так же были  проинформированы население и бизнес-сообщества  Чуйской и Талаской областей, которое было проведено в  здании МСХППиМ КР 27 апреля  2018 года.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок