Мин.сел.хоз.
Новость 7 мая
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Республиканын аймактарында “Бузулган жайыттардын абалын мал чарбасын өнүктүрүү аркылуу жакшыртуу” деген темада  семинарлар өткөрүлүүдө
2018-жылдын 11-апрелинен 19-апрель күндөрү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлигинин адистери Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарынын райондорунда  “Бузулган жайыттардын абалын жакшыртуу аркылуу мал чарбасын өнүктүрүү” деген темадагы окуу- семинар өткөрдү.
Семинарга РАӨБдүн жетекчиси, адистери, жайыт комитеттердин төрагалары, дыйкандар-фермерлер жана техник-осеменаторлор катышты.
Семинардын жүрүшүндө мал чарбасында асыл тукум иштерин жөнгө салуу,өнүктүрүү ошондой эле асыл тукум  заводу жана фермасы статусун алган айыл чарба субъекттерине мамлекеттик колдоо, субсидия төлөп берүү жөнүндө маалыматтар берилди.
Асыл тукум чарбаларды колдоо субсидия берүү жана жасалма жол менен уруктандырууну жандандыруу боюнча маалымат  берилди.
Ошондой эле Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын райондорундагы асыл тукум чарбанын малдарын көрүп, жасалма жол менен уруктандыруу боюнча пилоттук айылдардагы уруктандыруу иштери менен жеринин таанышып чыкты.
Семинардын катышуучулары Айыл чарба адистерине суроолорду берип, жеткиликтүү жоопторду алышты.  
Бул семинар график боюнча бүгүнкү күндө республиканын башка облустарында өтүүдө.

 

В регионах республики проводятся семинары по теме “Улучшение пастбищ путем  развития животноводства»
Специалисты Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Кыргызской  Республики проводили семинары в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской области по теме “Улучшение пастбищ путем  развития животноводства»
На семинаре присутствовали руководители и специалисты РУАРов, жайыт комитетов, руководители племенных фермерских хозяйств и осеменаторы.
Во время семинара поднимались вопросы улучшения ведения селекционно-племенных работ с племенными животными, государственная поддержка аттестованным племенным заводам и племенным фермам в виде выделения субцидий.
Дана информация о субсидировании племенных хозяйств, проведения на качественном уровне осеменения животных.
Также, в Баткенсной, Ошской и Джалал-Абадской областях ознакомились с ведением селекционных работ в нескольких племенных хозяйствах, ходом осеменения КРС в пилотных айылах.
На заданные участниками семинара вопросы специалисты Департамента давали исчерпывающие ответы.
Такие семинары проведены и проводятся в других областях республики.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок