Новость 12 сентября
2017-жылдын 11-сентябрына карата сугат иштери боюнча маалымат

 

План боюнча көлөмү- 4315,2 млн.м3 каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –4260,2 млн.м3 түзүп, план 99 пайызга аткарылган. Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2736,0 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган –2736,0 миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 900,2 миң га, экинчи сугаты менен – 1634,9 миң гектар аянты сугарылган.

Биринчи сугаты менен сугарылган – 900,2 миң гектарынын ичинен айыл чарба өсүмдүктөрү боюнча:
• дан эгиндери – 140,8 миң га,
• көп жылдык чөптөр – 236,4
• дан жүгөрү – 87,3
• жашылчалар – 119,4
• мөмө жемиш бактары – 31,2
• кант кызылча – 17,3
• пахта – 19,5
• төө бурчак – 48,5
• күрүч – 9,6
• башка өсүмдүктөр – 190,2

Экинчи сугаты менен сугарылган – 1634,9 миң гектарынын ичинен айыл чарба өсүмдүктөрү боюнча:
• дан эгиндери – 74,2
• көп жылдык чөптөр – 391,7
• дан жүгөрү –201,2
• жашылчалар – 311,5
• мөмө жемиш бактары –69,1
• кант кызылча –47,9
• пахта- 49,1
• төө бурчак – 106,9
• күрүч –46,4
• башка өсүмдүктөр – 336,9 миң га.

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок