Новость 10 января
1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x

Пресс-релиз

Бүгүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев Өсүмдүктөрдүн экспорт багыттуу жашылчалардын үрөндөрүн өндүрүүнү илгерлетүү боюнча эл аралык кызматташтыктын япон агенттигинин долбоорунун кеңешчиси Сайто Кацуро жана координатору Наказава Ман менен жолугушту.
Жолугушу учурунда Сайто Кацуро кыскача долбоордун максаттары жөнүндө айтып өттү жана Кыргызстандын бардык облустарынан келип окуп жаткан 26 катышуучу - фермерлер үрөн экспорттоо чөйрөсүндө лидер болуп калаары жана республиканын жашылча үрөн чарбачылыгынын өнүгүшүндө ири салымдарды кошоору тууралуу үмүтү бар экендигин билдирди.
Өз кезегинде, Министр катышуучулар үчүн жашылча өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн өндүрүү чөйрөсүндөгү эл аралык бизнести жүргүзүү тажрыйбасын жана баалуу билимдерин алууга мүмкүнчүлүк түзүп бергендиги үчүн ыраазычылык билдирди жана аталган долбоор айыл чарбаны өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында көрсөтүлгөн приоритеттерге ылайык ишке ашырылып жаткандыгын белгилеп кетти.
Мындан тышкары, Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министри биздин республиканын аймагында келечекте ишке ашырыла турган долбоорлор тууралуу маалымат алуу менен, мындан ары агроөнөржай чөйрөсү боюнча кызматташтыкка кызыкдар болгондугун билдирди.
Өз сөзүнүн жыйынтыгында, Министр, долбоордун координаторун Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан 2017-жылдын 10 – февралында донордук уюмдар менен келечектеги пландардын талкууланышы жана иштеп чыгарылышы жөнүндө өткөрүлө турган Координациялык Кеңешке чакырып өттү.


Сегодня министр  сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев встретился с  советником  Сайто Кацуро  и координатором Наказава Ман  Проекта японского агенства  международного сотрудничества (JICA)  по продвижению производства экспортоориентированных семян овощных культур.
В ходе встречи г-н Сайто Кацуро  вкратце рассказал о целях проекта и выразил надежду что  обучающиеся фермеры, а их 26  участников  из  всех областей Кыргызстана,  станут лидерами в сфере экспорта семян и  внесут существенный вклад в развитие овощного семеноводства республики. 
В свою очередь, Министр выразил  благодарность, за уникальную возможность получить участникам проекта ценные знания и опыт ведения международного бизнеса в сфере производства семян овощных культур  и отметил,  что проект реализуется в соответствии с приоритетами, указанными в национальной стратегии развития сельского хозяйства.
Кроме того,  глава минсельхоза  поинтересовался  дальнейшими  проектами, которые будут реализованы на територии нашей  республики и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве  в сфере  агропроизводства.
В своем заключении  министр    пригласил   координаторов проекта на   встречу  Координациооного Совета, проводимого Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, где будут обсуждены и выработаны дальнейшие планы мероприятий с донорскими организациями, которое состоится 10 февраля сего года. 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок