Новость 22 мая

2018-жылдын 22-майына карата республика боюнча зыяндуу чегирткелерге изилдөө 74556 гектарда жүргүзүлүп, химиялык иштетүүлөрдөн өткөнү – 43550 гектарды түздү

         Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаменти Азыркы учурда ХӨКДнин Жалал-Абад, Ош жана Баткен регионалдык химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмдөрүнүн адистери райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары жана айыл аймактарынын өкүлдөрү менен биргеликте зыяндуу чегирткелерге каршы өз убагында иш-чараларды жүргүзүү үчүн чегирткелердин очокторун аныктоо боюнча кеңири масштабдуу изилдөө иштерин жүргүзүп жатат.

 

Департамент Химизации и Защиты Растений  Министерства сельского хозяйтва ведет  работы по предотвращению распространения саранчовых

В республике саранчовые ежегодно представляют потенциальную угрозу нанесения ущерба сельскому хозяйству, экономике, социальной жизни, а также подвергают риску обеспечения продовольствием население республики.С 2017 г. по республике наблюдается массовая вспышка и распространение саранчовых вредителей (такая картина отмечена во всех республиках Центральной Азии) и по республике химические обработки проведены на площади - 106 979 га.

Подробнее
Новость 16 мая

Айыл чарба министрлиги «Кооперативдер жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун республикалык кещейтилген  коомдук угууну өткөрдү.

         2018-жылдын 16-майда «Кооперативдер жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун экинчи окууда караганга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экололгия жана регионалдык өнүгүү боюнча комитетинин тапшырмасынын негизинде Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан уюштурулган республикалык кеңейтилген коомдук угууну өткөрдү.

Республиканское общественное слушание Проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О Кооперативах»

Во исполнения поручения Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по аграрной полититке, водным ресурсам, экологии и региональному развитию относительно проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О кооперативах», до рассмотрения данного законопроекта во втором чтении МСХППМКР провели  республиканское общественное слушание, которое состоялось 16 мая 2018 года в 14:00 часов в малом зале Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

Подробнее
Новость 15 мая

Мамлекеттик ирригациялык суу чарба тармактарын 2018-жылдын сугат мезгилине даярдыгы тууралуу жыйынтыктоочу маалымат

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Суу чарба жана мелиорация департаменти 2018-жылдын 1-майына карата 190,0 млн.сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, план боюнча 190,0 млн. сом, же 100 % түздү.  
-  412,8 км каналдар оңдолуп, план боюнча 412,8 км, же 100 %; 
- 369,9 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен шилендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 369,9 км же 100 %; 
- 1161 даана гидротехникалык курулмалар оңдолгон, план боюнча 1161 же 100%;
- 1101 даана суу өлчөөчү постор оңдолгон, план боюнча 1101 же 100%;  
- 102 даана насостук станциялар оңдолгон, план боюнча 102, же 100 %; 
- 39 даана скважиналар оңдолгон, план боюнча 39 даана, же 100 %

Ирригациялык суу сактагычтар долбоордук жана техникалык чегинде сугат сууну чогултууда.

 

Заключительная информация о завершении подготовки
Государственной ирригационной сети к вегетации 2018 года

Департамент водного хозяйства сообщает о завершении работ по подготовке сети к вегетации 2018 года на 1 мая 2018 года   по Республике выполнены работы на сумму 190,0 млн.сомов при плане 190,0  млн. сомов или 100 % на эти средства произведен:

  1. ремонт каналов 412,8 км при плане 412,8 км или 100 %;
  2. мехочистка каналов 369,9 при плане 369,9 или 100 %;
  3. ремонт гидротехнических сооружений - 1161 при плане 1161 или 100 %;
  4. ремонт гидропостов – 1101 при плане 1101 или 100 %;
  5. ремонт насосных станций 102 при плане 102 или 100%;

Ирригационные водохранилища накапливают поливную воду в соответствии с проектными и техническими нормами.

Готово к подаче воды 5786,7 км каналов при наличии 5786,7 км, или 100%, подается вода на 1109,2  км каналах.

Подробнее
Новость 14 мая

Төө буурчак боюнча маалымат

Республикада 20 жыл мурун кыргыз дыйканчылыгында төө буурчак колдонулбай келген. Бирок, жогорку калориялуулугу жана аш болумдуулугунан сырткары жакшы киреше алып келгендигин эске алып, Талас облусунда төө буурчакты айдоого эң эле ылайыктуу аймак болуп, 90-жылдардын башында бул өсүмдүктүн   (лопатка, китаянка,  жана башка)  себүү материалы төө буурчакты үрөнчүлүгү жүргүзүлбөстөн, Турциядан алынып келинген сортотиптер жөнөкөй тандоо  жана иштелген данды кайтадан себүү жолу менен айдалат.

Подробнее
Новость 14 мая

2018-жылдын 1-майына карата мал чарбачылыгынын азыктуулугун өндүрүү жөнүндө маалыматы

Эт өндүрүү. 2018-жылдын отчеттук мезгилинде республикада бардык категориялардагы чарбаларында 116,4 мин тонна эт тирүүлөй салмакта өндүрүлдү, 2,4 миң тонна, же 2,1 пайызга мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу эт көбүрөөк өндүрүлдү.

 

 Информацию о производстве продукции животноводства по состоянию на 1 мая 2018 года

                 Производство мяса. За отчетный период 2018 года хозяйствующими субъектами всех категорий республики произведено 116,4 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 2,4 тыс. тонн или на 2,1 % больше соответствующего периода прошлого года.

Подробнее
Новость 11 мая

БС/ЕАЭБ  техникалык регламенттерин ишке ашыруу жөнүндө Ысык-Көл жана Нарын облустарында семинар өткөрүлдү

Техникалык регламенттердин практикалык ишке ашуусу – бүгүнкү күндө эң маанилүү маселе жана ишкерлерге техникалык регламент тууралуу жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү бул Министирликтин бирден бир милдети.

Подробнее

[1-6]  [7-12]  [13-18]  [19-24]  [25-30]  [31-36]   ...   21   [след] [показать все]


Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок